اپلیکیشن خبری تحلیل سهم

نام پروژه :
اپلیکیشن خبری تحلیل سهم
نام کارفرما :
پورتال تحلیل سهم
تاریخ شروع پروژه :
1393/01/16
مدت پروژه :
80 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.https:cafebazaar.irappir.blueco.NewsPortal?l=fa

برنامه ای جهت دریافت اطلاعات و اخبار بورس و مشاوره