خانه پارسی

نام پروژه :
خانه پارسی
نام کارفرما :
آقای شیخ
تاریخ شروع پروژه :
1394/11/04
مدت پروژه :
40 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.khaneyeparsi.ir

تحریریه خبری خانه پارسی