پورتال مسابقات سازمان اوقاف

نام پروژه :
پورتال مسابقات سازمان اوقاف
نام کارفرما :
سازمان اوقاف و خیریه
تاریخ شروع پروژه :
1395/06/18
مدت پروژه :
90 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.کرمانشاه