پورتال پارین گستر خاورمیانه

نام پروژه :
پورتال پارین گستر خاورمیانه
نام کارفرما :
پارین گستر خاورمیانه
تاریخ شروع پروژه :
1386/08/09
مدت پروژه :
85 روز
وضعیت پروژه :
منقضی شده - حذف شده
آدرس وب سایت :
www.parinjob.com